Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát độ ẩm và điều khiển tưới tự động qua smartphone ở Đồng Tháp

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện EC trong đất qua smartphone và hệ thống điều khiển tưới tự động cho vườn cây ăn quả ở tỉnh Đồng Tháp

Lắp đặt thiết bị điều khiển trung tâm E-Sensor Master và E-Pump

 

Lắp đặt cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đất, dinh dưỡng EC trong đất E-Sensor Slave SME

 

Lắp đặt bộ trung tâm E-Sensor Master và E-Pump

 

Lắp đặt bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện EC trong đất E-Sensor Slave SME