Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát môi trường nước ao nuôi cá trê ở Kiến Tường – Long An

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Aqua giám sát online nhiệt độ, độ pH, DO, ORP môi trường nước trên ao nuôi cá trê ở Kiến Tường – Long An

 

Tải Catalogue giới thiệu sản phẩm E-Sensor Aqua tại đây: Brochure E-Sensor Aqua

Thiết bị giúp người nuôi giám sát các chỉ tiêu môi trường nước như liên tục 24/24h qua smartphone, giám sát các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, DO, ORP.

Chỉ số ORP cho biết chất lượng nước đáy ao, kết hợp chỉ số oxy hòa tan sẽ cho người nuôi biết khi nào cần thay nước để đảm bảo được môi trường sống tốt nhất cho cá sinh trưởng. Giúp vụ nuôi đạt sản lượng cao nhất.

 

Lắp đặt phao cảm biến E-Sensor Aqua

Lắp đặt bộ trung tâm E-Sensor Master Aqua