Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa công ty cung cấp kim loại tại Hưng Yên

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Storage TH giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa sản phẩm cho công ty cung cấp kim loại trong ngành công nghiệp phụ trợ

Khách hàng là Công ty cung ứng kim loại cho các ngành công nghiệp và công nghiệp phụ trợ với nhiều loại sản phẩm khác nhau như đồng và hợp kim đồng, nhôm và hợp kim nhôm, thép không gỉ (inox), thép dụng cụ, thép làm khuôn, thép dây, khuôn kéo dây, niken, thiếc,…  Khách hàng có nhiều chi nhánh khách nhau từ Hưng Yên đến TP. HCM, có nhiều kho chứa sản phẩm, các kho chứa kim loại cần duy trì nhiệt độ, độ ẩm ở mức cố định để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Công ty Eplusi sử dụng thiết bị E-Sensor Storage TH để thiết kế hệ thống, mỗi chi nhánh của khách hàng sẽ được lắp các thiết bị E-Sensor Storage TH tại các kho chứa sản phẩm khác nhau như: đồng, nhôm, thép, niken,…  để giám sát nhiệt độ, độ ẩm online của tất cả kho chứa tại nhiều chi nhánh khác nhau. Hệ thống phần mềm trên điện thoại và máy tính có thể quản lý tất cả các thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm tại các kho chứa của tất cả chi nhánh trên 01 tài khoản phần mềm và cung cấp tài khoản riêng cho từng chi nhánh để quản lý khu vực riêng, thiết bị sẽ cảnh báo khi bất kỳ kho chứa nào không đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm lên phần mềm và còi cảnh báo tại chỗ để giúp phát hiện sớm, xử lý tránh hư hỏng hàng hóa.

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị