Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa hàng hóa logistics tại Đồng Nai

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm online kho chứa hàng hóa logistics tại Đồng Nai

Với kho chứa hàng hóa diện tích lớn, bao gồm các khu chứa hàng hóa ở nhiệt độ, độ ẩm thông thường và các khu chứa hàng hóa nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ âm. Cần giám sát nhiệt độ, độ ẩm chính xác, kịp thời, cảnh báo cho người quản lý biết khi có sự cố thay đổi nhiệt độ, độ ẩm để xử lý tránh làm hư hỏng hàng hóa.
Giải pháp hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm online của Eplusi gồm các Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master 2 và các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm E-Sensor Slave TH, các cảm biến đo nhiệt độ thấp và nhiệt độ âm E-Sensor Slave T gắn nhiều nơi trong kho lưu trữ để giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhiều điểm khu khác nhau, từ đó bộ trung tâm thu thập dữ liệu từ các cảm biến và kết nối wifi để gửi dữ liệu về cloud server. Người quản lý sẽ truy cập thông tin dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm của các kho lưu trữ từ máy tính hoặc điện thoại, nhận cảnh báo khi môi trường thay đổi, có thể trích xuất dữ liệu file excel khi cần thiết.

 

Một số hình ảnh lắp đặt