Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa hóa chất tại Hà Nội

Lắp đặt cảm biến E-Sensor Storage giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chưa hóa chất tại Hà Nội qua smartphone

 

Tải catalogue giới thiệu sản phẩm tại đây: Brochure E-Sensor Storage