Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho chứa sản phẩm sinh học tại Đồng Nai

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Storage giám sát nhiệt độ, độ ẩm qua Internet cho kho chứa sản phẩm sinh học tại Nhà máy ở Đồng Nai

 

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm online qua Internet để giám sát được môi trường cho các kho chứa sản phẩm sinh học, để đảm bảo môi trường bảo của sản phẩm luôn đạt yêu cầu tránh thay đổi môi trường đột ngột không phát hiện được gây thiệt hại lớn.

 

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị