Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí nhà trồng nấm linh chi tại Sóc Trăng

Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí qua smartphone

Lắp bộ trung tâm E-Sensor Master 

Lắp các cảm biến E-Sensor Slave TH giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí

 

Lắp thiết bị E-Pump điều khiển hệ thống tưới phun sương qua điện thoại di động