Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhà máy sản xuất dép tại Long An

Lắp đặt thiết bị E-Sensor giám sát nhiệt độ, độ ẩm cho nhà máy sản xuất dép tại Long An

Với nhà máy sản xuất dép có diện tích lớn và có nhiều khu khác nhau từ kho chứa nguyên liệu sản xuất xuất, đến kho chứa thành phẩm, cần giám sát điều kiện lưu trữ có phù hợp hay không để cảnh báo kịp thời điều chỉnh giúp giảm thiệt hại ngoài mong muốn đo nhiệt độ, độ ẩm thay đổi.

Giải pháp hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm của Eplusi gồm các Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master 2 và các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm E-Sensor Slave TH gắn nhiều nơi trong kho lưu trữ để giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhiều điểm khác nhau, từ đó bộ trung tâm thu thập dữ liệu từ các cảm biến và kết nối wifi để gửi dữ liệu về cloud server. Người quản lý sẽ truy cập thông tin dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm của các kho lưu trữ từ máy tính hoặc điện thoại, nhận cảnh báo khi môi trường thay đổi, có thể trích xuất dữ liệu file excel khi cần thiết.

Một số hình ảnh lắp đặt