Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm online nhà máy sản xuất tại Long An

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm cho nhà máy sản xuất tại Long An

Lắp đặt hệ thống cảm biến E-Sensor giám sát cảnh báo nhiệt độ độ ẩm qua Internet cho nhà máy sản xuất tại Tỉnh Long An. Hệ thống gồm thiết bị trung tâm E-Sensor Master 2 nhận dữ liệu từ các cảm biến không dây E-Sensor Slave TH được lắp đặt nhiều điểm khác nhau trong nhà máy.
Thiết bị truyền nhận dữ liệu không dây, có thể lắp đặt dễ dàng trên diện tích kho chứa hàng hóa lớn. Quản lý tập trung trên 1 tài khoản phần mềm qua Apps điện thoại Android, iOS, và Web trên máy tính.