Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm online phòng server tại Quảng Trị

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Storage TH giám sát nhiệt độ, độ ẩm phòng server tại Quảng Trị

 

Khách hàng là bệnh viện có phòng server quản lý riêng. Cần giám sát – cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm online của phòng để sớm phát hiện môi trường lưu trữ thay đổi kịp thời xử lý tránh hư hỏng thiết bị.

Công ty Eplusi sử dụng thiết bị E-Sensor Storage TH để lắp đặt cho phòng server giúp khách hàng có thể giám sát và nhận cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm từ xa trên điện thoại và máy tính.

 

Một vài hình ảnh lắp đặt

Video