Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm phòng máy Server online tại Quận 5 – TP. HCM

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm online qua Internet, kết hợp điều khiển tự động máy điều hòa cho phòng máy Server tại Quận 5 – TP. HCM