Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị quan trắc độ mặn online trên sông Hậu – tại trạm Đại Ngãi – Sóc Trăng

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Aqua giám sát nhiệt độ, độ mặn trên sông Hậu – Tại Đại Ngãi – Sóc Trăng

 

Thiết bị giúp nhà quản lý có thể giám sát độ mặn tại Đại Ngãi online qua máy tính hoặc smartphone để đưa ra các cảnh báo cho người dân canh tác lúa cũng như các ngành khác trong nông nghiệp. Thiết bị được lắp cùng trạm quan trắc mực nước thủy văn của đài thủy văn Nam Bộ.

Link tham khảo thiết bị: E-Sensor Aqua

Hình lắp đặt tại trạm quan trắc Đại Ngãi

Lắp đặt tủ điện thiết bị giám sát nhiệt độ – độ mặn – online

Lắp đặt cảm biến đo nhiệt độ, độ mặn dưới sông Hậu

Hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần mềm cho người quản lý trạm quan trắc