Bring Internet of Things to Life

Lắp hệ thống cảm biến vườn rau thủy canh Bình Chánh – TP. HCM

Lắp đặt hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, nhiệt độ – độ pH – độ dẫn điện EC trong dung dịch và hệ thống điều khiển quạt tự động cho nhà trồng rau thủy canh Bình Chánh – TP. HCM

Lắp đặt bộ trung tâm E-Sensor Master

 

Lắp đặt cảm biến đo nhiệt độ – pH – EC dung dịch E-Sensor Slave Hydroponics

Lắp đặt cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng E-Sensor Slave THL

Video thiết bị lắp đặt