Bring Internet of Things to Life

Lắp hệ thống giám sát và điều khiển vườn rau thủy canh Minh Hòa – Cần Thơ

Lắp đặt hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, nhiệt độ – độ pH – độ dẫn điện EC trong dung dịch và hệ thống điều khiển quạt tự động cho nhà trồng rau thủy canh Minh Hòa – Bình Thủy – Cần Thơ

 

Lắp đặt bộ thiết bị trung tâm

 

 

Lắp đặt bộ cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng

 

 

 

 

Lắp đặt bộ cảm biến độ độ pH, EC và nhiệt độ dung dịch thủy canh

 

 

 

 

Lắp đặt bộ điều khiển thiết bị không dây E-Sensor Control