CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EPLUSI

Bring the Internet of Things to Life

Cung cấp thiết bị E-Sensor cho phòng thực hành IoT - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Cung cấp thiết bị E-Sensor Aqua cho phòng thực hành thí nghiệm ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Cung cấp thiết bị E-Sensor cho phòng thực hành thực tập các ứng dụng trong nông nghiệp.

Thiết bị E-Sensor

Tủ điện điều khiển

Hướng dẫn sử dụng

Liên hệ EPLUSI