Bring Internet of Things to Life

Công ty Eplusi trưng bày sản phẩm tại Hội thảo chuyển đổi số trong nông nghiệp 2022

Công ty Eplusi tham gia trừng bày sản phẩm tại Hội thảo khoa học thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Đến với Hội thảo khoa học thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp tổ chức tại TP. Cần Thơ ngày 24/6/2022 Công ty Eplusi có gian hàng trưng bày các sản phẩm cảm biến không dây E-Sensor giám sát, cảnh báo và điều khiển môi môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp gồm các mảng trồng trọt và thủy sản.

Khách tham quan rất quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi. Bên dưới là một số hình ảnh khách tham quan gian hàng sản phẩm E-Sensor của Công ty Eplusi tại hội thảo.