Bring Internet of Things to Life

Triển lãm quốc tế Thiết bị Công nghệ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Growtech 2018

Công ty Eplusi tham gia triển lãm quốc tế Thiết bị Công nghệ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Growtech 2018 tại Hà Nội.