Bring Internet of Things to Life

Công ty Eplusi tham gia triển lãm quốc tế thiết bị Công nghệ IoT trong Nông Lâm Ngư nghiệp Growtech 2019

Công ty Eplusi tham gia triển lãm quốc tế Thiết bị Công nghệ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Growtech 2019 tại Hà Nội.