Bring Internet of Things to Life

Triển lãm quốc tế Thiết bị Công nghệ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Growtech 2019

Công ty Eplusi tham gia triển lãm quốc tế Thiết bị Công nghệ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Growtech 2019 tại Hà Nội.