Bring Internet of Things to Life

Công ty Eplusi trưng bày sản phẩm tại Techfest MeKong 2022

Công ty Eplusi tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện Techfest Mekong 2022

Đến với sự kiện Techfest Mekong 2022 Công ty Eplusi trưng bày sản phẩm mạng cảm biến không dây E-Sensor IoT ứng dụng trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy Sản, Lưu trữ – bảo quản, Giám sát chất lượng không khí.

Một số hình ảnh trưng bày sản phẩm của Công ty Eplusi tại sự kiện Techfest 2022