Bring Internet of Things to Life

Giám sát – điều khiển tự động môi trường nhà nấm

Giám sát, cảnh báo, điều khiển tự động nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nồng độ CO2 cho nhà nấm qua Internet

Tải brochure giới thiệu giải pháp tại đây: >>Brochure E-Sensor Agriculture

Xem dự án của chúng tôi: >> Tại đây

Để giúp việc trồng nấm hiệu quả và năng suất cao cần kiểm soát và điều khiển môi trường phù hợp để cây nấm phát triển. Môi trường trồng nấm cơ bản cần giám sát các thông số: Nhiệt độ – độ ẩm không khí, ánh sáng, nồng độ CO2 và độ ẩm chất nền.

Công ty Eplusi cung cấp giải pháp giúp người dùng có thể giám sát qua Smartphone – Internet, nhận cảnh báo các thông số môi trường trong nhà nấm, tích hợp công nghệ điều khiển tự động điều hòa môi trường giúp quản lý nhà nấm hiệu quả và khoa học.