Bring Internet of Things to Life

Hệ thống giám sát và điều khiển đèn chiếu sáng đô thị E-Light

E-Light hệ thống giám sát và điều khiển đèn chiếu sáng đô thị

– Hệ thống bao gồm 02 thành phần chính: Server trung tâm và các thiết bị giám sát, điều khiển (E-Light) đặt tại các tủ đóng/ngắt điện hệ thống đèn chiếu sáng.

Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

 

– Server trung tâm có chức năng tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu điện năng tiêu thụ (dòng tiêu thụ trung bình) của hệ thống đèn chiếu sáng. Server trung tâm sử dụng 01 thẻ SIM điện thoại để làm chức năng giao tiếp với các thiết bị giám sát, điều khiển.

– Các thiết bị giám sát, điều khiển E-Light có chức năng điều khiển việc tắt/mở hệ thống đèn một cách tự động theo một thời gian biểu định trước, giám sát và ghi nhận dòng điện tiêu thụ của hệ thống đèn, và định kỳ gửi dữ liệu điện năng tiêu thụ về Server trung tâm.

– Mỗi thiết bị giám sát, điều khiển (E-Light) sử dụng 01 thẻ SIM điện thoại để hoạt động.

– Việc tắt/mở hệ thống đèn cũng có thể được điều khiển từ Server trung tâm.

– Hệ thống sử dụng 02 phương thức truyền dữ liệu: phương thức truyền dữ liệu qua mạng điện thoại di động GSM/GPRS (internet) là phương thức truyền dữ liệu chính, phương thức truyền dữ liệu qua tin nhắn SMS là phương thức truyền dữ liệu dự phòng.

– Hệ thống có khả năng lưu trữ dữ liệu điện năng tiêu thụ của hệ thống đèn chiếu sáng đến 01 năm. Người quản lý có thể truy xuất dữ liệu này một cách dễ dàng với file dữ liệu có định dạng tương thích với phần mềm Excel.

Sản phẩm E-light

Một số hình ảnh lắp đặt hệ thống E-light tại Cần Thơ