Bring Internet of Things to Life

Nông trại trồng nấm giám sát khí CO2 là quan trọng?

Ngoài giám sát nhiệt độ, độ ẩm, giám sát khí CO2 rất quan trọng trong quá trình tối ưu hóa sự phát triển của cây nấm.

Carbon dioxide (CO2) được sinh ra trong quá trình nấm phát triển trong phân ủ, điều này làm ảnh hưởng tiêu cực trong suốt trời gian hình thành nụ nấm. Đòi hỏi phải luôn tạo ra môi trường thông thoáng phù hợp. Giai đoạn hình thành nụ nấm là giai đoạn khó khăn nhất đối với người trồng nấm, vì phải kết hợp nồng độ khí CO2, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm một cách phù hợp để giúp nấm sinh trưởng hình thành mũ nấm.

Nồng độ Carbon dioxide (CO2) tăng lên trong giai đoạn tăng trưởng thực vật, khi các sợi nấm đâm ra khỏi các túi khí hoặc túi nhựa bảo vệ. Để nấm hình thành nụ các màng nhựa cần phải được gở bỏ. Nồng độ CO2 cần phải giảm từ 0.08% xuống 0.04% (800ppm xuống 400ppm – mức CO2 ở môi trường không khí bình thường).

Vì thế việc giám sát khí CO2 trong quá trình trồng nấm rất quan trọng trong quá trình sinh trưởng của cây nấm giúp người trồng đảm bảo năng suất mùa vụ.

Eplusi đã phát triển thiết bị cảm biến CO2 có thể do được mức CO2 từ 0% đến 0.5% (từ 0ppm đến 5000ppm), có thể giám sát được tại chỗ qua màn hình LCD hoặc giám sát trực tuyến qua internet trên smartphone giúp người trồng nấm luôn kịp thời theo dõi để khống chế lượng CO2 phù hợp trong quá trình cây nấm sinh trưởng.

Nguồn thông tin từ CO2meter.com