Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt cảm biến giám sát điều khiển trong nông nghiệp tại Quảng Trị

Lắp đặt thiết bị cảm biến E-Sensor giám sát và điều khiển trong nông nghiệp tại Quảng Trị

Lắp đặt thiết bị cảm biến E-Sensor giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, CO2, ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm – EC trong đất. Thiết bị hỗ trợ điều khiển thiết bị từ xa hoặc điều khiển tự động theo cài đặt ngưỡng của thông số cảm biến trên phần mềm App/Web. Ứng dụng cho vườn cây và nhà trồng nấm.

Công ty Eplusi xây dựng hệ thống dùng các thiết bị:

  1. Thiết bị trung tâm E-Sensor Master 3
  2. Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm E-Sensor Slave TH
  3. Cảm biến đo ánh sáng E-Sensor Slave L
  4. Cảm biến đo CO2 trong không khí E-Sensor Slave CO2
  5. Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, anh sáng E-Sensor Slave THL
  6. Dịch vụ phần mềm giám sát điều khiển trên App/Web E-Sensor IoT

Một số hình ảnh lắp đặt