Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt hệ thống cảm biến vườn ươm cây giống tại Cao Bằng

Lắp đặt hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm – EC – pH đất và điều khiển từ xa hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, đèn, quạt cho vườn ươm cây giống tại Cao Bằng

Vườn ươm có nhiều nhà kính nông nghiệp khác nhau, mỗi nhà kính sẽ ươm tạo các loại cây khác nhau. Ứng dụng hệ thống cảm biến E-Sensor để giám sát online các thông số nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ – độ ẩm – EC – pH trong đất. Điều khiển hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt, hệ thống chiếu sáng, quạt thông gió tự động.

Hệ thống gồm:

Thiết bị trung tâm E-Sensor Master 3
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng E-Sensor Slave THL
Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, EC trong đất E-Sensor Slave SME

Cảm biến đo pH đất E-Sensor Slave pH

Dịch vụ phần mềm E-Sensor IoT giám sát điều khiển từ xa.

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị